Projekt Smart Cabin Solution

13.3.2019

Namen projekta je zmanjšati stroške klimatizacije in porabe energije v turističnih namestitvah ob hkratnem povečanju ugodja gosta. Cilj je razvoj sistema, ki bo omogočal optimizacijo porabe in prihranke energije ter povečanje udobja gosta z avtomatsko regulacijo in optimizacijo bivalnih pogojev, preko nadzornega sistema z vgrajenimi funkcijami strojnega učenja, zaznavanjem lokacije gostov s pomočjo rabe nizkoenergijskih bluetooth pametnih senzorjev in z združevanjem ločenih aktuatorskih mehanizmov v sobi v enotno pametno enoto.

 

Višina celotnih stroškov operacije: 922.640,00 EUR.

Višina sofinanciranja: 303.225,98 EUR.

 

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

© 2018 by Datapan